Samtale hos psykolog?


LEDIG KAPASITET!

***

Som en følge av avbestillinger ifbm. Covid-19 har jeg ledig tid til videokonsultasjoner (e-terapi) på kort varsel. Ta kontakt pr. telefon 45662225 eller bestill time via online-booking.

***

Helsedirektoratets retningslinjer for å begrense smittefare ifbm. Covid-19 tilsier at psykologbehandling bør skje vha video (E-terapi) eller telefonsamtaler. Jeg tilbyr videoterapi gjennom den sikre internett-løsningen Confrere. Tradisjonelle telefonsamtaler (uten video) tilbys også.

Videoterapi (E-terapi) har god støtte i forskningen og er et verdifullt hjelpemiddel som gjør det mulig å opprettholde behandlingsprosesser og tilby god hjelp i en usikker og potensielt langvarig unntakstilstand.

Pålogging til skjer enkelt og trygt via denne linken: https://psykologkennethfossejorgensen.confrere.com.

Se her for mer informasjon om e-terapi.

***


Noen ganger kan det være godt å snakke med en profesjonell samtalepartner, enten man befinner seg i en spesielt krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer eller ønsker å bli bedre kjent med seg selv. Gjennom gode samtaler innenfor en trygg ramme, kan utforskning av vanskelige temaer bidra til symptomreduksjon, økt livskvalitet og personlig utvikling.

Jeg tar i mot ungdom, voksne og par med et bredt spekter av vansker. Eksempler på vanlige problemstillinger er depresjon, nedstemthet, bekymring, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, relasjons- og samlivsvansker, samlivsbrudd, ensomhet, lav selvfølelse, spiseforstyrrelse, traumer, seksuelle problemer og usikkerhet knyttet til livsvalg.

Jeg legger vekt på å tilpasse behandlingen til den enkelte og benytter fleksibelt elementer fra ulike behandlingstilnærminger for å imøtekomme dine behov.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Ta kontakt for spørsmål eller timebestilling. Jeg sitter mye opptatt, så det kan være vanskelig å nå meg pr. telefon. Send derfor gjerne sms eller e-post så tar jeg kontakt så snart jeg har anledning.

Hastetimer

For å imøtekomme behov for rask psykologhjelp setter jeg av noe tid til enkeltstående hastetimer. Send meg en SMS merket ”Hastetime” med navn og problemstilling, så foreslår jeg et tidspunkt så raskt som mulig. Avhengig av kapasiteten forøvrig vil man måtte regne med ventetid med tanke på evt. videre oppfølging.

Man trenger ikke å ha en alvorlig problemstillingen for å benytte seg av hastetimer, men prisen for dette er høyere enn for ordinære timer. Tilbudet er ment å forhindre lengre ventetid for mer avgrensede problemstillinger som kan behjelpes i løpet av 1-3 samtaler. Hvis man imidlertid har behov for rask hjelp og ser for seg å ha behov for mer enn 1-3 samtaler vil jeg anbefale å lete etter andre behandlingsalternativer.

Ved alvorlige krisetilstander preget av betydelig forvirring, psykose eller akutt selvmordsfare bør man ta kontakt med fastlege eller legevakt. Telefonnummeret til legevakten i Kristiansand er: 116 117.

Ta kontakt:

tlf: 45 66 22 25

e-post: kenneth@fossejorgensen.no

Kenneth Fosse Jørgensen, spesialist i klinisk psykologi. Org. nr. 993.754.862