Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Fra 1. juli 2015 fikk psykologer rett til å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern. Med andre ord trenger man ikke lengre å ta veien om fastlegen for å bli henvist til det offentlige hjelpeapparatet.

Jeg tilbyr vurderingssamtaler og utredning, og kan henvise direkte til det offentlige i de tilfeller hvor dette er ønskelig og hensiktsmessig. For en grundig avklaring og god henvisning bør man beregne 2-5 timer (inkl. skrivearbeid).