Psykoterapi / Samtaler

Psykoterapi er en fellesbetegnelse for samtalebaserte behandlingsformer ved psykiske lidelser. Dette kan skje individuelt, som par eller i gruppe. De aller fleste ønsker individuelle samtaler for å få hjelp til å håndtere psykiske vansker, en krevende livssituasjon, eller utfra et ønske om å bli bedre kjent med seg selv.

Selvfinansiert behandling

Da min privatpraksis er uten offentlig tilskudd må man normalt betale for hele behandlingen selv. Til gjengjeld har jeg kort ventetid sammenliknet med det offentlige og du trenger ikke henvisning fra lege. For priser se her.

Forsikringsfinansiert behandling

Jeg har samarbeidsavtaler med flere forsikringsselskaper (eks. Storebrand, IF, Tryg). Disse dekker vanligvis utgifter til psykologbehandling for inntil 10 timer. Dersom du lurer på om du kan ha rett på forsikringsfinansiert behandling kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Er du arbeidstaker kan det hende du får dekket behandling gjennom din arbeidsgivers forsikring.

Mange forsikringsselskaper benytter seg av faste tilknyttede behandlere, men de aller fleste er åpne for å dekke utgifter hos selvvalgt behandler dersom man legger ut for timene. Det er i såfall lurt å be om en betalingsgaranti fra forsikringsselskapet i forkant.

Trygderefundert behandling

En liste over de privatpraktiserende psykologene med offentlig støtte finner du her. Det er imidlertid svært få avtalespesialister i området, noe som gjør at ventetiden deres kan være lang.

Som en del av min karakteranalytiske videreutdanning har jeg trygderefusjonsavtale for et begrenset antall pasienter. Disse tilbys psykoterapi til redusert pris. For å komme i betraktning for dette kreves henvisning fra lege, og ventetiden er vanligvis lengre enn for selvfinansiert og forsikringsfinansiert behandling. Da kapasiteten på ordningen er svært begrenset og gjerne tilbys pasienter i intensiv langtidspsykoterapi kan det være lurt å forhøre seg om det er ledige plasser forut for at det bes om henvisning fra lege.