Veiledning

Jeg tilbyr veiledning og undervisning for helsepersonell, psykologer, barnevern etc.

Psykoterapiveiledning

Min yrkesutøvelse er integrativ i praksis. Fleksibelt benyttes elementer fra ulike kunnskapstradisjoner og psykoterapiretninger for å imøtekomme den enkeltes behov. Samtidig har jeg en psykodynamisk forankring med vekt på relasjonell psykoanalyse, karakteranalyse, utviklingspsykologi og tilknytningsteori. Jeg er således opptatt av å se de relasjonelle utfordringene, konfliktene og behovene bak symptomene som presenteres. Veiledningen vil kunne tilpasses etter ønsker og behov.

Karakteranalytisk veiledning

Den moderne karakteranalysen er en særnorsk variant av den relasjonelle psykoanalysen. Jeg er utdannet karakteranalytiker og godkjent veileder ifbm. den karakteranalytiske utdanningen.

I psykoterapiveiledning vil et karakteranalytisk perspektiv bidra til en veklegging av den kroppslige, non-verbale kommunikasjonen sammen med et relasjonelt blikk på det som foregår i det terapeutiske rommet.

Den karakteranalytiske tradisjonen har utarbeidet en egen veiledningsmodell som egner seg godt både individuelt og i gruppe.

Veiledning av miljøpersonell

Jeg har erfaring med veiledning av miljøpersonell både individuelt og i gruppe. Kunnskaper om utviklingspsykologi, tilknytning, traumer samt hvordan problemer oppstår og heles gjennom relasjoner kan bidra til å løfte det miljøterapeutiske arbeidet. Kyndig veiledning er derav en god investering for mange institusjoner, barnevernstiltak etc.

Ta gjerne kontakt for å drøfte et samarbeid.