Hva tilbys?

Psykoterapi / samtaleterapi

Psykoterapi / samtaleterapi kan være nyttig både ved psykiske og relasjonelle vansker og hvis man ønsker å bli bedre kjent med seg selv. Jeg har kompetanse på ulike behandlingsformer og legger vekt på å tilpasse behandlingen til den enkeltes ønsker og behov.

Selvfinansiert behandling

Da min privatpraksis er uten offentlig driftstilskudd må man normalt betale for behandlingen selv. Til gjengjeld har jeg vanligvis relativt kort ventetid og du trenger ikke henvisning fra lege. For priser se her.

Forsikringsfinansiert behandling

Sykeforsikringer dekker ofte utgifter til psykologbehandling for inntil 10 timer. Hvis du lurer på om du kan ha rett på forsikringsfinansiert behandling kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Er du arbeidstaker får du muligens dekket utgifter til behandling gjennom din arbeidsgivers forsikring.

Mange forsikringsselskaper benytter seg av faste tilknyttede behandlere, men de aller fleste er åpne for å dekke utgifter hos selvvalgt behandler dersom man legger ut for timene. Det er i såfall lurt å be om en betalingsgaranti fra forsikringsselskapet i forkant, samt viktig at du informerer meg om dette ved behandlingsstart.

Trygderefundert behandling

Mange er på let etter en psykolog med avtalepraksis, hvor trygderefusjon og driftstilskudd fra Helse Sør Øst gir mulighet for å slippe å betale mer enn egenandeler ifbm utredning og behandling hos psykolog. En liste over privatpraktiserende psykologer med avtalepraksis finner du her. Det er imidlertid svært få avtalespesialister i området, noe som gjør at ventetiden deres kan være lang.

I kraft av å være lærer og veileder ved Norsk Karakteranalytisk Institutt har jeg trygderefusjonsavtale for et begrenset antall pasienter. For å komme i betraktning for ordningen kreves henvisning fra lege, men ventetiden er vanligvis lengre for trygderefundert behandling enn for selvfinansiert og forsikringsfinansiert behandling.

Da kapasiteten på ordningen er svært begrenset og denne primært tilbys pasienter som har et ønske om intensiv langtidspsykoterapi, er det lurt å forhøre seg om det er ledige plasser forut for at det bes om henvisning fra lege.

E-terapi (video- eller telefonsamtaler)

Jeg tilbyr telefon- eller videokonsultasjoner gjennom en sikker internett-løsning fra Aspit. Man trenger ikke selv å installere noen form for programvare for E-terapi. Man logger seg enkelt på en sikker og kryptert linje vha denne linken. Etter at man har gitt tilgang til kamera og mikrofon, settes man på vent i et digitalt venteværelse, inntil psykologen aktiverer samtalen. Mer informasjon om videokonsultasjoner kan leses her.

Utredning / sakkyndig arbeid / spesialisterklæringer

Som spesialist i klinisk voksenpsykologi påtar jeg meg sakkyndige oppdrag og bistår med utredning av psykiske lidelser, samt spesialisterklæringer til bruk i møte med NAV, i søknad om menerstatning, søknad om voldsoffererstatning mm. Dette arbeidet innebærer normalt en kombinasjon av samtaler (klinisk intervju) og bruk av psykologiske tester/spørreskjemaer. I noen tilfeller (f.eks. ved søknad om ménerstatning og voldsoffererstatning) innebærer det også en gjennomgang av en større mengde sakspapirer, sykejournal etc. Avslutningsvis skrives en spesialisterklæring som kan gi grunnlag for arbeidsavklaringspenger, ménerstatning, voldsoffererstatning eller annet.

Timeomfanget varierer avhengig av problemstillingen og formålet med spesialisterklæringen.

Ifbm. utredninger er det aktuelt å benytte kartleggingsverktøy fra CheckWare – en sikker eHelse-løsning for psykometriske tester. Man mottar da en sms med innloggingsinformasjon og besvarer spørreskjemaer online. Mange av testene er lisensierte, slik at det er administrative kostnader forbundet med dem. Eventuelle utgifter tilkommer utredningskostnaden.

Veiledning / undervisning

Jeg tilbyr veiledning – både individuelt og i gruppe – og undervisning for helsepersonell, psykologer, barnevern mm.

Jeg er også godkjent lærer, veileder og lærebehandler ved Norsk Karakteranalytisk Institutt og tilbyr veiledning for psykologer i spesialisering og psykoterapiveiledning i psykoanalytisk orientert psykoterapi. For mer informasjon om veiledning, se her.

Ta gjerne kontakt for å drøfte et samarbeid.

Parterapi

Jeg kan hverken leve med deg eller uten deg

(Ovid)

Ved parterapi anbefales det å begynne med en dobbelttime.

Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Fra 1. juli 2015 fikk psykologer rett til å henvise pasienter til spesialisthelsetjenesten og psykisk helsevern. Med andre ord trenger man ikke lengre å ta veien om fastlegen for å bli henvist til det offentlige hjelpeapparatet.

Jeg tilbyr vurderingssamtaler og utredning, og kan henvise direkte til det offentlige i de tilfeller hvor dette er ønskelig og hensiktsmessig. For en grundig avklaring og god henvisning bør man beregne 2-5 timer (inkl. skrivearbeid).