Behov for psykolog?

Forsidebilde
  • Strever du psykisk eller relasjonelt?
  • Har du behov for utredning eller behandling av psykiske vansker?
  • Søker du veiledning?
  • Trenger du psykologbistand, sakkyndig uttalelse eller spesialisterklæring?

Psykologspesialist med lang og bred erfaring tilbyr psykologtjenester sentralt i Kristiansand.

Jeg har avtalepraksis med driftstilskudd. For utredning / behandling i avtalepraksis, se her.

Uten henvisning og rett til prioritert helsehjelp, gjelder ikke vilkårene for avtalepraksisen. Mange vil likevel ha behov for psykologtjenester selvfinansiert, forsikringsfinansiert eller i kommunal regi.

Les her om hva Kristiansand kommune tilbyr av helsetjenester for rus og psykisk helse.

For psykologtjenester hos meg, utenom avtalepraksisen, se her.

***

Ved direkte henvendelser, bes det oppgitt tydelig hvilke tjenester som søkes.

tlf: 45 66 22 25

e-post: kenneth@fossejorgensen.no

Kenneth Fosse Jørgensen, spesialist i klinisk psykologi. Org. nr. 993.754.862

***

Ved alvorlige krisetilstander preget av betydelig forvirring, psykose eller akutt selvmordsfare, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Telefonnummeret til legevakten i Kristiansand er: 116 117.