E-terapi (videosamtaler)

Ifbm. Covid-19 har jeg lagt til rette for videoterapi / e-terapi gjennom en sikker internett-løsningen fra Aspit.

Bruk av video (E-terapi) har god støtte i forskningen og er et verdifullt hjelpemiddel som gjør det mulig å opprettholde behandlingsprosesser og tilby god hjelp uten fare for smittespredning.

Merk: Erfaringen med video ifbm. COVID-19 er så langt at dette fungerer overraskende godt for både pasienter og behandler.

Man trenger ikke selv å installere noen form for programvare for E-terapi via Aspit. Man logger seg enkelt på en sikker og kryptert linje vha. denne linken, evt. en link man mottar pr. sms i forbindelse med avtalen.

Etter at man har gitt tilgang til kamera og mikrofon, settes man på vent i et digitalt venteværelse, inntil psykologen aktiverer samtalen.

For å ha god oversikt i eller tid preget av mange omskiftninger, anbefales det at flest mulig gjør bestillinger, endringer og/eller avlysninger via online-booking.

Hva bør man tenke på ifbm. videokonsultasjoner? 

Ved bruk av E-terapi anbefales det at man finner et sted hvor man kan sitte uforstyrret og kjenne seg trygg på at kan snakke fritt gjennom hele timen. Samtalens varighet er den samme som ved fysisk oppmøte, og det er hensiktsmessig at man legger til rette for at samtalens form kan bli mest mulig lik en ordinær samtale på psykologens kontor. 

Bruk gjerne pc/mac eller iPad, slik at skjermen er såpass stor at man kan plassere den stødig et sted litt fremfor seg. Sørg for at internett-dekningen er god: 4G fungerer godt, men et kablet internett er aller best. Bruk av headset er anbefalt av hensyn til både konfidensialitet og lydkvalitet.

Faktura blir tilsendt i etterkant av timen.