Samtale hos psykolog?

Noen ganger kan det være godt å snakke med en profesjonell samtalepartner, enten man befinner seg i en spesielt krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer eller ønsker å bli bedre kjent med seg selv. Gjennom gode samtaler innenfor en trygg ramme, kan utforskning av vanskelige temaer bidra til symptomreduksjon, økt livskvalitet og personlig utvikling.

Jeg tar i mot ungdom, voksne og par med et bredt spekter av vansker. Eksempler på vanlige problemstillinger er depresjon, nedstemthet, bekymring, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, relasjons- og samlivsvansker, samlivsbrudd, ensomhet, lav selvfølelse, spiseforstyrrelse, traumer, seksuelle problemer og usikkerhet knyttet til livsvalg.

Jeg legger vekt på å tilpasse behandlingen til den enkelte og benytter fleksibelt elementer fra ulike behandlingstilnærminger for å imøtekomme dine behov.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Merk: Ventetiden for ordinære samtaler er for tiden ca 4 mnd. 

Ta kontakt for spørsmål eller timebestilling. Jeg sitter mye opptatt, så det kan være vanskelig å nå meg pr. telefon. Send derfor gjerne sms eller e-post så tar jeg kontakt så snart jeg har anledning.

Hastetimer

For å imøtekomme behov for rask psykologhjelp setter jeg av noe tid til enkeltstående hastetimer. Send meg en SMS merket ”Hastetime” med navn og problemstilling, så foreslår jeg et tidspunkt så raskt som mulig. Avhengig av kapasiteten forøvrig vil man måtte regne med ventetid med tanke på evt. videre oppfølging.

Man trenger ikke å ha en alvorlig problemstillingen for å benytte seg av hastetimer, men prisen for dette er høyere enn for ordinære timer. Tilbudet er ment å forhindre lengre ventetid for mer avgrensede problemstillinger som kan behjelpes i løpet av 1-3 samtaler. Hvis man imidlertid har behov for rask hjelp og ser for seg å ha behov for mer enn 1-3 samtaler vil jeg anbefale å lete etter andre behandlingsalternativer.

Ved alvorlige krisetilstander preget av betydelig forvirring, psykose eller akutt selvmordsfare bør man ta kontakt med fastlege eller legevakt. Telefonnummeret til legevakten i Kristiansand er: 116 117.

***

Jeg følger Helsedirektoratets bransjestandard ifbm. Covid-19.

Frist for avlysning av timer er 48 timer, men timen kan omgjøres til telefon- eller videokonsultasjon på kort varsel. Pålogging for videokonsultasjoner gjøres enkelt og trygt via denne linken: https://psykolog-kenneth-fosse-jorgensen.aspit.no/kenneth

Se her for mer informasjon om e-terapi.

***

Ta kontakt:

tlf: 45 66 22 25

e-post: kenneth@fossejorgensen.no

Kenneth Fosse Jørgensen, spesialist i klinisk psykologi. Org. nr. 993.754.862