Samtale hos psykolog?

Noen ganger kan det være godt å snakke med en profesjonell samtalepartner, enten man befinner seg i en spesielt krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer eller ønsker å bli bedre kjent med seg selv. Gjennom gode samtaler innenfor en trygg ramme, kan utforskning av vanskelige temaer bidra til symptomreduksjon, økt livskvalitet og personlig utvikling.

Jeg tar i mot ungdom, voksne og par med et bredt spekter av vansker. Eksempler på vanlige problemstillinger er depresjon, nedstemthet, bekymring, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, relasjons- og samlivsvansker, samlivsbrudd, ensomhet, lav selvfølelse, spiseforstyrrelse, traumer, seksuelle problemer og usikkerhet knyttet til livsvalg.

Jeg legger vekt på å tilpasse behandlingen til den enkelte og benytter fleksibelt elementer fra ulike behandlingstilnærminger for å imøtekomme dine behov.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Merk: Ventetiden for ordinære samtaler er for tiden ca 4 mnd. 

Ta kontakt for spørsmål eller timebestilling. Jeg sitter mye opptatt, så det kan være vanskelig å nå meg pr. telefon. Send derfor gjerne sms eller e-post så tar jeg kontakt så snart jeg har anledning.

Hastetimer

For å imøtekomme behov for rask psykologhjelp setter jeg av noe tid til enkeltstående hastetimer. Send meg en SMS merket ”Hastetime” med navn og problemstilling, så foreslår jeg et tidspunkt så raskt som mulig. Avhengig av kapasiteten forøvrig vil man måtte regne med ventetid med tanke på evt. videre oppfølging.

Man trenger ikke å ha en alvorlig problemstillingen for å benytte seg av hastetimer, men prisen for dette er høyere enn for ordinære timer. Tilbudet er ment å forhindre lengre ventetid for mer avgrensede problemstillinger som kan behjelpes i løpet av 1-3 samtaler. Hvis man imidlertid har behov for rask hjelp og ser for seg å ha behov for mer enn 1-3 samtaler vil jeg anbefale å lete etter andre behandlingsalternativer.

Ved alvorlige krisetilstander preget av betydelig forvirring, psykose eller akutt selvmordsfare bør man ta kontakt med fastlege eller legevakt. Telefonnummeret til legevakten i Kristiansand er: 116 117.

***

NB: Jeg følger Helsedirektoratets bransjestandard ifbm. Covid-19.

For deg som pasient ifbm. Covid-19 gjelder følgende:

  • Hvis du er symptomfri og ikke er i karantene/isolasjon, kan du velge om du ønsker samtaler med fysisk oppmøte, telefon eller videokonsultasjoner.
  • Frist for avlysning av timer er 48 timer. Dersom du, eller noen av de du bor med er i karantene eller isolasjon, eller dersom du selv har milde symptomer, bes du ta kontakt slik at timen kan endres til videokonsultasjon. Endringer fra fysisk oppmøte til video (og omvendt) kan gjøres på kort varsel.
  • Dersom jeg som psykolog får symptomer eller må ha karantene/isolasjon, tar jeg kontakt for å endre timen din til telefon eller videokonsultasjon.
  • I venteområdet er stolene plassert med god avstand til hverandre, og du oppfordres til å begrense tiden du oppholder deg i lokalene før og etter avtale. 
  • Jeg holder god avstand og kommer ikke til å håndhilse.
  • Det vil ikke lengre stå en mugge med vann tilgjengelig, men jeg henter mer enn gjerne et glass vann til deg.

Jeg har oppdaterte internrutiner for renhold og desinfisering for å minimere risikoen for smittespredning. Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon om smittevern ifbm. Covid-19.

Pålogging for videokonsultasjoner gjøres enkelt og trygt via denne linken: https://psykolog-kenneth-fosse-jorgensen.aspit.no/kenneth

Se her for mer informasjon om e-terapi.

***

Ta kontakt:

tlf: 45 66 22 25

e-post: kenneth@fossejorgensen.no

Kenneth Fosse Jørgensen, spesialist i klinisk psykologi. Org. nr. 993.754.862