Avtalepraksis

Forsidebilde

Fra og med 1. september 2022 har jeg avtalehjemmel med driftstilskudd. Dette innebærer at henvisning fra lege og helsepersonell med henvisningsrett kan gi rett til trygderefundert behandling.

Man betaler da kun en egenandel pr time, frem til frikortgrensen (kr 2921 pr år). Egenandelen avhenger av lengden på timen og er kr 375 for en ordinær time (45 min). Ifbm oppstart kan timene være lengre, noe som kan medføre at egenandelen er høyere.

Det gjøres oppmerksom på at timer som ikke er avbestilt eller endret innen 48 timer må betales i sin helhet av pasienten, uavhengig av årsak, også ved avbestilling som følge av sykdom, uavhengig om en har frikort eller ikke. Gebyret er for tiden kr 750.

Uten henvisning gjelder ikke vilkårene for avtalepraksisen. Følg denne linken for mer informasjon om avtalespesialister. For andre tjenester, utenom avtalepraksisen, se her.

Jeg har allerede venteliste, men imøteser og vurderer digitale henvisninger via Norsk Helsenett.

***

Ta kontakt for spørsmål eller timebestilling:

tlf: 45 66 22 25

e-post: kenneth@fossejorgensen.no

Kenneth Fosse Jørgensen, spesialist i klinisk psykologi. Org. nr. 993.754.862

***

Ved alvorlige krisetilstander preget av betydelig forvirring, psykose eller akutt selvmordsfare bør man ta kontakt med fastlege eller legevakt. Telefonnummeret til legevakten i Kristiansand er: 116 117.