Veiledning

Jeg tilbyr veiledning og undervisning for helsepersonell, psykologer, barnevern mm.

Min yrkesutøvelse er integrativ i den forstand at jeg fleksibelt benytter elementer fra ulike kunnskapstradisjoner og psykoterapiretninger for å imøtekomme den enkeltes behov. Samtidig har jeg en psykodynamisk forankring med røtter i relasjonell psykoanalyse og karakteranalyse. Jeg er således opptatt av å se de relasjonelle utfordringene, konfliktene og behovene bak symptomene som presenteres.

Jeg er godkjent lærer, veileder og lærebehandler ved Norsk Karakteranalytisk Institutt og tilbyr veiledning i psykoanalytisk orientert terapi. Den moderne karakteranalysen kan sees som en særnorsk variant av den relasjonelle psykoanalysen. I psykoterapiveiledning vil et karakteranalytisk perspektiv bidra til en vektlegging av den kroppslige, non-verbale kommunikasjonen sammen med et relasjonelt blikk på det som foregår i det terapeutiske rommet.

Ta gjerne kontakt for å drøfte et samarbeid.