Veiledning

Jeg tilbyr veiledning for psykologer og annet helsepersonell, barnevernsansatte og andre som ønsker psykologfaglig veiledning.

Jeg er godkjent lærer, veileder og lærebehandler ved Norsk Karakteranalytisk Institutt og tilbyr veiledning i psykoanalytisk orientert / psykodynamisk terapi.

Den moderne karakteranalysen kan sees som en særnorsk, kroppsbasert variant av den relasjonelle psykoanalysen. I psykoterapiveiledning vil et karakteranalytisk perspektiv kunne bidra til en vektlegging av den kroppslige, non-verbale kommunikasjonen sammen med et blikk på det relasjonelle samspillet som skjer i det terapeutiske rommet.

Ta gjerne kontakt for å drøfte et samarbeid!