Avtalepraksis

Jeg har avtalehjemmel med driftstilskudd og tilbyr trygderefundert utredning og behandling for pasienter med rett til prioritert helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Ved behandling i avtalepraksis vil egenandelen du som pasient må betale, være den samme som ved behandling på et offentlig sykehus. Egenandelen avhenger av lengden på timen, men er kr 375,- for en ordinær time (45 min). Når man oppnår frikort, dvs. har betalt egenandeler tilsvarende kr 3040,- pr år, er behandlingen gratis ut året.

Merk: Timer som ikke er avbestilt / endret innen 48 timer før avtalt tid, må betales av pasienten selv, uavhengig av årsak, også ved avbestilling som følge av sykdom, uavhengig om man har frikort eller ikke. Dette pga. at avbestilte timer ikke gir refusjon eller tilskudd fra Helfo.

Avbestillingsgebyret er kr 750,-

Fra og med 2. mai 2023 må henvisninger til avtalepraksis sendes digitalt til «Felles henvisningsmottak» ved DPS for vurdering av rett til prioritert helsehjelp. For å bli vurdert for hjelp fra ønsket avtalespesialist, bør du ta dette opp med fastlege / henviser slik at henvisningen «merkes» med navnet til avtalepesialisten.

NB: Hvis anonymitetshensyn tilsier det, kan henvisningen sendes til vurdering ved et annet opptaksområde enn det området man hører til.

Uten henvisning gjelder ikke vilkårene for avtalepraksisen. Følg denne linken for mer informasjon om avtalespesialister.

For andre tjenester, utenom avtalepraksisen, se her.