Andre tjenester

Avtalepraksis

Utredning og behandling av psykiske lidelser tilbys fra 1. september 2022 primært innenfor rammen av avtalepraksis. Les her for mer informasjon.

Andre tjenester

Utenom avtalepraksis, tilbys selvfinansierte samtaler og andre psykologtjenester slik som veiledning, konsultasjon, sakkyndig arbeid, forsikringsfinansiert psykologhjelp og lærebehandling. Slike tjenester krever ikke henvisning fra lege.

Forsikringsfinansiert behandling

Sykeforsikringer dekker ofte utgifter til psykolog for inntil 10-12 timer. Dersom du lurer på om du kan ha rett på forsikringsfinansiert behandling kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Er du arbeidstaker kan du muligens få dekket behandling gjennom din arbeidsgivers forsikring.

Mange forsikringsselskaper benytter seg av faste tilknyttede behandlere, men de aller fleste er åpne for å dekke utgifter hos selvvalgt behandler dersom man legger ut for timene.

Priser

Individuell samtale / konsultasjon (45 min): kr. 1500,-

Klokketime (60 min): kr. 2000,-

Veiledning, enkeltperson (45 min): kr. 1600,-

Par, familie og foreldreveiledning (45 / 75 min): kr. 1900,- / 2750,-

Video- eller telefonsamtaler: Tilbys til samme pris som ved fysisk oppmøte.

Annet arbeid: F.eks. telefoner, erklæringer, uttalelser mm. faktureres etter en timesats på kr 1500,- pr. time (med mindre annet er avtalt), evt. kr 500,- pr. påbegynte 15 min.

Kveldstillegg: Ved samtaler på ettermiddag/kveld (etter kl 1600) tas et tillegg på kr. 150,- pr. time.

Priser pr. 01.08.23. Takstene justeres årlig.

Avbestilling / endring

Timer som ikke er avbestilt eller endret innen 48 timer før avtalt tid må betales i sin helhet. Dette gjelder uavhengig av årsak, også ved avbestilling som følge av sykdom. For pasienter i pågående behandling kan timer enkelt endres vha online-booking.

Betaling

Betaling skjer i hovedsak ved bruk av bankterminal.

Etter avtale kan man få tilsendt faktura eller betale med VIPPS til Psykolog Kenneth F. Jørgensen, vippsnummer: 604538.