Min bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen 2006. Etter studiet har jeg gjennomført en 5-årig spesialisering i klinisk voksenpsykologi (2011), noe som innebærer omfattende veiledning, kurs og erfaring med varierte problemstillinger. Videre har jeg en 4-årig fordypning i psykodynamisk psykoterapi som del av spesialisering i klinisk psykologi med psykoterapi – en faglig fordypning som vektlegger psykologens relasjonskompetanse. Jeg ble godkjent karakteranalytiker i 2016.

Psykologen

Arbeidserfaring:

2006-2007: Enhet for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

2007-2010: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Lillestrøm DPS.

2010-2012: Regional avdeling for spiseforstyrrelser (Enhet for barn  og ungdom), Oslo Universitetssykehus.

2010-2012: Privatpraksis i Oslo, deltid.

2012-2013: Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandet sykehus, Kristiansand.

2015-2016: Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandet sykehus, Kristiansand, 20 % stilling.

2013-        : Spesialistpraksis i Kristiansand, heltid.

I mitt virke integreres elementer fra ulike kunnskapstradisjoner og psykoterapiretninger for å imøtekomme den enkeltes behov. Eksempelvis har jeg kompetanse på EMDR, mentaliseringsbasert terapi og metakognitiv terapi. Samtidig er jeg psykodynamisk orientert og har gjennomført en 4-årig psykoterapifordypning i karakteranalytisk psykoterapi – en moderne relasjonell og psykodynamisk / psykoanalytisk terapiform. Som karakteranalytiker vektlegges de personlighetsforankrede, relasjonelle utfordringene og behovene bak symptomene som presenteres. Et helhetlig psykodynamisk fokus har personlig utvikling og økt livskvalitet som målsetning og kan bidra til mer grunnleggende og vedvarende endring enn symptom-fokuserte tilnærminger. For mer informasjon om psykodynamisk / psykoanalytisk psykoterapi se her.

Jeg har skrevet kapittelet ”Øyeblikket – en kilde til intersubjektivitet og utvikling” i boken ”Karakteranalytiske dialoger. Kropp & Relasjon i psykoterapi” (Børstad & Sletvold, 2012), kapittelet «Er jeg villig til å bevege meg inn i det ukjente?» i kunstboken «Teori om sovende skog» (Eriksen, 2013), og artikkelen «Karakteren – Selvets relasjonelt tilgjengelige og erfaringsnære utside» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2018).

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening (NPF)The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, Psykoanalytisk Forum i Agder, Institutt for psykoterapi og Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Som medlem av Norsk psykologforening er jeg forpliktet til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologerprinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis, samt gjeldende lover for helsepersonell.

I tillegg til mitt arbeid som klinisk psykolog er jeg sakkyndig spesialist, veileder for psykologer i spesialisering, tillitsvalgt kollegastøtte for psykologer tilknyttet NPF Vest Agder og lærer, veileder og lærebehandler ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.