Min bakgrunn

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2006, ble spesialist i klinisk voksenpsykologi i 2011 og har gjennomført en 4-årig fordypning i psykodynamisk psykoterapi. Jeg ble godkjent karakteranalytiker i 2016 og har utdanning i korttids dynamisk interpersonlig terapi (DIT).

Jeg er psykodynamisk orientert, opptatt av å tilpasse behandlingen til den enkelte, og benytter elementer fra ulike kunnskapstradisjoner og psykoterapiretninger når dette vurderes hensiktsmessig. Eksempelvis har jeg erfaring med EMDR (for enkeltstående traumer) og mentaliseringsbasert terapi.

For mer informasjon om psykodynamisk psykoterapi, kan du se denne videoen eller lese her.

Psykologen

Arbeidserfaring:

2006-2007: Enhet for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

2007-2010: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Lillestrøm DPS.

2010-2012: Regional avdeling for spiseforstyrrelser (Enhet for barn  og ungdom), Oslo Universitetssykehus.

2010-2012: Privatpraksis i Oslo, deltid.

2012-2013: Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandet sykehus, Kristiansand.

2015-2016: Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandet sykehus, Kristiansand, 20 % stilling.

2013-2022: Spesialistpraksis i Kristiansand, helprivat, fulltid.

2022- : Spesialistpraksis i Kristiansand, med driftsavtale.

Jeg har skrevet kapittelet ”Øyeblikket – en kilde til intersubjektivitet og utvikling” i boken ”Karakteranalytiske dialoger. Kropp & Relasjon i psykoterapi” (Børstad & Sletvold, 2012), kapittelet «Er jeg villig til å bevege meg inn i det ukjente?» i kunstboken «Teori om sovende skog» (Eriksen, 2013), og artikkelen «Karakteren – Selvets relasjonelt tilgjengelige og erfaringsnære utside» i Tidsskrift for Norsk Psykologforening (2018).

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening (NPF)The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy, Forening for privatpraktiserende psykologer (FPP), Norsk Karakteranalytisk Institutt og kandidatmedlem ved Institutt for psykoterapi.

Som medlem av Norsk psykologforening er jeg forpliktet til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologerprinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis, samt gjeldende lover for helsepersonell.

I tillegg til mitt arbeid som klinisk psykolog er jeg sakkyndig spesialist, veileder for psykologer i spesialisering, veileder for barnevernsinstitusjoner og annet helsepersonell, tillitsvalgt kollegastøtte for psykologer tilknyttet NPF Vest Agder og godkjent lærer, veileder og lærebehandler ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.